Informacje na temat działalności
Centrum Obserwacji Komet

Centrum Obserwacji Komet (COK) powstało w 2007 r. przy klubie astronomicznym Regulus w Krakowie z inicjatywy Tomasza Ściężora. Zadaniem Centrum jest koordynacja obserwacji komet, prowadzonych głównie przez polskich miłośników astronomii. Funkcję tę, aż do tego momentu, spełniała Sekcja Obserwatorów Komet (SOK) działająca przy Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii, jednak warunkiem działania w SOK była przynależność do PTMA, co pozostawiało "poza nawiasem" wielu niezrzeszonych miłośników astronomii. COK ma za zadanie skupić wokół siebie wszystkich zainteresowanych obserwacjami komet.

Centrum Obserwacji Komet nie jest organizacją, lecz ośrodkiem koordynującym obserwacje komet w Polsce, archiwizującym nadsyłane obserwacje oraz przekazującym je do archiwum International Comet Quarterly (ICQ) wydawanym przy Harvard-Smithonian Center for Astrophysics

Działający w Centrum doświadczeni obserwatorzy komet udzielają fachowych porad zainteresowanym obserwacjami komet, przesyłają efemerydy i mapki tras komet.

Centrum publikuje corocznie, na wiosnę, podsumowanie obserwacji komet w minionym roku, w formie biuletynu sieciowego "Hevelius", ogólnie dostępnego w postaci pliku .pdf.

Zapraszamy wszystkich do współpracy w Centrum Obserwacji Komet!